Spelregels

Natuurlijk heeft elk spel een aantal regels zodat we een zo eerlijk mogelijke strijd kunnen leveren met elkaar.
Het kan zijn dat tijdens het spel de regels wat aangescherpt of juist versoepelt moeten worden; dit wordt dan in overleg met de deelnemende leiding en organisatie gedaan.

In de spelregels spreken we over het evenement en bedoelen daar het ZePaKaDi mee.

 1. Blokken
  1. het evenement is verdeeld in 3 tijdsblokken van ieder drie uur, nl.:
   • Blok 1
    Zaterdag 25 april: 09:00u – 12:00u
   • Blok 2
    Zaterdag 25 april: 13:00u – 16:00u
   • Blok 3
    Zondag 26 april: 10:00u – 13:00u
  2. Daarnaast is er bij elk ZePaKa natuurlijk ook een:
   • Opening
    Zaterdag 25 april: 08:50u – 08:59u
   • Sluiting
    Zondag 26 april: 15:00u
 2. Patrouille
  1. Elke aangemelde patrouille bestaat uit minstens 3 en maximaal 7 leden.
  2. Ieder lid van de patrouille heeft zich aangemeld en de bevestiging, die na aanmelding in je mailbox binnenkomt, geaccepteerd.
  3. Alleen de P.L. stuurt de antwoorden via de mail naar de organisatie.
  4. Iedere opdracht waarbij een foto als bewijs wordt gevraagd, mag je via een reactie bij die opdracht uploaden; dit is niet verplicht. Vermeld wel je naam en patrouillenummer 😉
  5. Iedere deelnemer beschikt over internet (via een mobiel, tablet, laptop en/of desktop) om ten volste het evenement te kunnen beleven.
  6. Ieder lid van de patrouille bevindt zich in zijn/haar eigen huis; het kan zijn dat je voor een opdracht even buiten de deur moet komen. Houdt je afstand en trek je uniform aan als je uit huis gaat! Houdt je a.u.b. aan de richtlijnen van het RIVM.
  7. Iedere deelnemer krijgt na een bevestigde aanmelding een badge via de eigen leiding. Jouw hoofd-leiding zal de juiste hoeveelheid badges ontvangen van de organisatie.
 3. Opdrachten
  1. Bij het begin van ieder blok worden 24 opdrachten gelijktijdig gepubliceerd.
  2. Per blok verwachten we dat iedere patrouille 12 opdrachten doet; waarbij elk activiteiten gebied minstens 1 gekozen opdracht bevat. (denk aan je Joker 😉 )
  3. Inzendingen die na 5 minuten na het sluiten van een blok in de mailbox van de organisatie binnen komen, tellen niet meer mee voor dat blok waarin de ingezonden opdrachten bij ingedeeld zijn en worden dus ook niet meegenomen in de tussenstanden en eindstand.
  4. Alleen foto’s worden ingezonden; filmpjes/video is niet voor iedereen mogelijk om gebruik van te maken of zelf te maken. Bij een wedstrijd dienen natuurlijk voor iedereen dezelfde kansen te zijn.
   Als uitzondering hierop, omdat ‘bewegend’ beeld gewoon heel leuk is, wordt de Boomerang App (Android / Apple) of soortgelijke app/tool wel toegestaan. FYI: Het achter elkaar plakken van een aantal foto’s en compileren tot een mini-video van 1 seconde.
   Naast deze genoemde redenen heeft de organisatie ook een aantal punten op organisatorisch vlak laten meewegen om ons te beperken tot alleen foto’s.
  5. Op alle ingezonden media dient:
   • ieder lid van de patrouille zijn/haar uniform aan te hebben.
   • is het patrouillenummer duidelijk zichtbaar.
  6. Ingezonden teksten & media worden gedeeld op zepaka.nl en onze sociale kanalen.
   De organisatie houdt rekening met de wensen van iedere scout en zijn/haar ouder(s) ten behoeve van AVG / GDPR. Vooraf via de mailinglijst kan je aangeven of we je teksten en media mogen delen met de buitenwereld. Toestemming van je ouder of voogd is verplicht!
  7. Alle opdrachten vallen onder één van de activiteiten gebieden binnen Scouting.
   Uitzondering hierop zijn de twee extra opdrachten die horen bij de opening en sluiting.
 4. Joker
  1. verdubbelt de punten die de patrouille voor het activiteiten gebied heeft behaald waarop de Joker is ingezet.
  2. wordt ingezet op het activiteitsgebied waarvan de patrouille denkt het beste in te zijn,
  3. aanpassen kan tot uiterlijk de opening van het evenement.
 5. Punten
  1. De strijd gaat om de eer en heeft vooralsnog geen fysieke trofee.
  2. Iedere patrouille behaalt punten als volgt:
   • Iedere ingestuurde opdracht die volledig voldoet: +10 punten,
   • Iedere ingestuurde opdracht die in het activiteitsgebied Expressie valt: max. +10 punten extra (voor creativiteit)

Activiteiten gebieden

 1. Uitdagende Scoutingtechnieken:
  Activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.
 2. Expressie:
  Activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.
 3. Sport & Spel:
  Sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
 4. Buitenleven:
  Activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
 5. Identiteit:
  Activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.
 6. Internationaal:
  Activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.
 7. Samenleving:
  Activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).
 8. Veilig & Gezond:
  Activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).