#72: Hoe hoog is een boom – II

Deze opdracht bestaat uit twee delen, een hoogtemeter maken (#50) en hoogte van een boom meten (#72).
Om deze opdracht te voltooien moet je de volgende foto insturen:

  • een foto tijdens het meten van de boom en een foto van de boomhoogte berekening.

Hoogte boom meten

Het principe van een houthakkerskruis is driehoeksmeetkunde. In een gelijkbenige rechthoekige driehoek zijn beide rechthoekszijden even lang. In de tekening hieronder is een meting met zo’n rechthoekige, gelijkbenige driehoek getekend.

Bij het kijken langsheen de schuine zijde van de driehoek zorg je dat je de boomtop precies in het verlengde van deze schuine zijde ziet. Op dat moment komt de boomhoogte overeen met de projectie van de opstaande rechthoekszijde.

Deze is even lang als de horizontale rechthoekszijde, welke geprojecteerd wordt in de afstand tussen jou en de voet van de boom. De rechthoekszijden zijn evenredig uitgerekt. In de driehoeksmeetkunde wordt dit ook congruent (letterlijk vertaald: meegroeiend) genoemd.

Deze congruentie is recht evenredig met de afstand tussen jou en de voet van de boom. Als je deze afstand meet en je telt je ooghoogte bij deze afgemeten afstand op dan heb je de te meten boomhoogte.

Iedere scout maakt een foto van de boom en hoe hoog hij is.
De PL levert deze in. (10 punten)

Lees op de pagina inzenden hoe je deze mail opstelt om het een geldige inzending te laten zijn.